Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med synpunkter, frågor och idéer. I trapphuset till Midsommarvägen 12 har styrelsen en brevlåda. Dock töms den endast sporadiskt så vi föredrar kontakt via e-post.

E-post:  eller via formulär

Ordförande 
Fredrik Hallin
   

Sekreterare
Johan Östli
      

Ledamot 
Carl Hendrik Dufberg

 

Ledamot 
Peter Helander
 

Ledamot
Agneta Hellström
 

Ledamot
Gun Lindberg
 

Suppleant
Sebastian Hökby
 

Suppleant
Olle Jarenfors