Beställ Namnskylt

Om du har ändrat namn kan du beställa en ny namnskylt.
Styrelsen ordnar automatiskt ny namnskylt i trapphus, på tidningshållare och på postfack i samband med inflytt.
Som nyinflyttad behöver du alltså inte beställa skylt här.